Invent

Kalite ve Gıda Güvenliği


Fındık Sektöründe, sürekli gelişen teknolojiyi ve bilgiyi kullanarak, pazara sunduğumuz ürünlerin kalitesini, müşteri memnuniyeti ve güvenini arttıracak şekilde, Gıda mevzuatları ve yasalara uygun olarak, insan sağlığı ve hijyen şartlarına uygun üretim yapmak, çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek, Bu anlayışı tüm ARSLANTÜRK çalışanlarına temel hedef ve kalite politikası olarak  benimsetmek.

Temel Hedeflerimiz: