Invent

Kalite


Fındık Sektöründe, sürekli gelişen teknolojiyi ve bilgiyi kullanarak, pazara sunduğumuz ürünlerin kalitesini, müşteri memnuniyeti ve güvenini arttıracak şekilde, Gıda mevzuatları ve yasalara uygun olarak, insan sağlığı ve hijyen şartlarına uygun üretim yapmak, çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek, Bu anlayışı tüm ARSLANTÜRK çalışanlarına temel hedef ve kalite politikası olarak  benimsetmek.

Temel Hedeflerimiz:

LABORATUVARIMIZ

  
 

Tesislerimizde Fiziksel-Kimyasal / Mikrobiyoloji ve Aflatoksin Laboratuarlarımız mevcuttur. Laboratuarlarımız da Gıda Mühendisi-Kimyager ve Laborant meslek gruplarından konularında uzman kişiler çalışmaktadır.
Laboratuarlarımız da Müşteri spesifikasyonları, ARS Spesifikasyonları, TSE standartlarına göre Fındık ve Fındık ürünlerine ait girdi proses ve sonürün aşamalarında gerekli tüm fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Laboratuarlarımızda Personel-İşçi Hijyeni / makine ekipman hijyeni /Su Hava Hijyeni konularında tüm swap analizleri gerçekleştirilmektedir.
Mikrobiyoloji Laboratuarımız da Salmonella spp gibi oldukça zararlı bakteri ile çalışılmamakta olup bu analiz için akredite dış laboratuarlar ile çalışmaktayız.
Laboratuarlarımızda Mikrobiyolojik analizler Klasik yöntemle yapılmakta olup Diğer fiziksel kimyasal analizlerde olduğu gibi yılda bir kez akredite dış laboratuvar tarafından kendimizi doğrulamakta ve analiz güvenirliliğimizi sağlamaktayız.
Laboratuvarımız geniş ve gelişmiş bir cihaz donanımına sahiptir. Her geçen gün Sektörel ihtiyaçlara göre bu cihazlara yenileri eklenmekte ve güncel gelişmeler sürekli olarak takip edilmektedir.
Laboratuvarımızda ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan metotlar uygulanmaktadır.

SERTİFİKALARIMIZ