Invent


Doğal

ARSLANTURK çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Bu suretle ülkesi, müşterileri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. ARSLANTURK’nun Hedef ve İlkeleri : Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Kaliteli

Fındık Sektöründe, sürekli gelişen teknolojiyi ve bilgiyi kullanarak, pazara sunduğumuz ürünlerin kalitesini, müşteri memnuniyeti ve güvenini arttıracak şekilde, Gıda mevzuatları ve yasalara uygun olarak, insan sağlığı ve hijyen şartlarına uygun üretim yapmak, çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek, Bu anlayışı tüm ARSLANTÜRK çalışanlarına temel hedef ve kalite politikası olarak benimsetmek.

Farklı

Uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırılan modern fabrikalarımızda yüksek kaliteli ürünler için en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Her parti, hammaddeden bitmiş ürüne kadar fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve toksikolojik testlerden geçmektedir.